zaterdag 18 oktober 2014

Oasis of the Seas in Rotterdam

NL:
De Oasis of the Seas van de Amerikaanse rederij Royal Caribbean International lag op 14 oktober opnieuw in Rotterdam. Met een lengte van 362 meter is de Oasis of the Seas het grootste cruiseschip ter wereld. Enkel haar zusterschip Allure of the Seas is nog net iets groter. 5 centimeter om exact te zijn.

De Oasis of the Seas kwam op 30 september onder veel mediabelangstelling aan in Rotterdam. Het schip was in zo goed als elke krant terug te vinden. De Oasis of the Seas voer rond middernacht de Maas op en lokte zelfs op het late uur nog honderden kijklustige naar de waterkant. Het reusachtige schip meerde daarna kort aan aan de cruiseterminal om zijn 5000 passagiers van boord te laten.

EN:
The Oasis of the Seas from the American cruise line Royal Caribbean International was once again docked in Rotterdam on October 14th. With a length of 362 metres the Oasis of the Seas is the biggest cruise ship in the world. Only her sister ship, Allure of the Seas, is bigger. 5 centimetres to be exactly.

On September 30th the Oasis of the Seas arrived in Rotterdam amid great media interest. The ship could be found in almost every newspaper. Around midnight the Oasis of the Seas reached the Maas and even at that time hundreds of people gathered at the river banks to see her sail by. The enormous ship arrived at the terminal where she was docked for a short time to let its 5000 passenger disembark.
NL:
Nadat alle passagiers van boord waren zette de Oasis of the Seas koers richting de werf van Keppel Verolme in de Rotterdamse haven. In hun 405 meter lange droogdok zou het schip een grondige opknapbeurt krijgen. Langs buiten werd de romp van het schip volledige gekuist en opnieuw geverfd. Het grootste werk was het vervangen van één van de motoren. De werf had maar enkele millimeters speling om de oude motor eruit, en de nieuwe motor erin te krijgen.

Aan boord van het schip werden ook verschillende veranderingen gemaakt. Zo werd ondermeer 27.000m² tapijt vervangen. Ook de zwembaden werden bijgeschilderd en de verschillende restaurants, lounges en bars kregen een opknapbeurt. In het theater werden ook voorbereidingen getroffen voor de Broadway musical CATS die in zijn volledige uitvoering aan boord te zien zal zijn. 

EN:
After all passengers left the ship the Oasis of the Seas headed to the ship yard Keppel Verolme in the port of Rotterdam. There the ship would be refurbished in their 405 metres long dry dock. At the exterior the hull of the ship was cleaned and repainted. The most difficult job was the replacement of one of the motors. The yard only had a few millimetres to get the old engine out and the new one in.

Also onboard the ship numerous changes have been made. One of those changes was the replacement of 27.000m² of carpet. The pools were touched up and the different restaurants, lounges and bars got improved. In the theatre preparations were made for the Broadway musical CATS which will be performed in full length onboard the ship. 


NL:
Op 14 oktober verliet de Oasis of the Seas de werf en voer terug naar de cruiseterminal aan de Erasmusbrug. Daar maakte het schip zich klaar om te vertrekken richting Southampton in het Verenigd Koninkrijk om daarna via de Portugese stad Vigo de oceaan over te steken naar de thuishaven Fort Lauderdale in Florida. Daar zal de Oasis of the Seas op 27 oktober aankomen. Bij het vertrek stonden over de volledige lengte van de Maas duizenden mensen het schip uit te wuiven. Tijdens het voorbij varen gebruikte de kapitein ook meermaals de scheepshoorn om de kijklustige te groeten.

EN:
On October 14 the Oasis of the Seas left the yard and sailed back to the cruise terminal at the Erasmus bridge. There the ship prepared itself for the departure to Southampton in the United Kingdom. From there the Oasis will head for Vigo in Portugal after which it will cross the Atlantic. On October 27th the ship will then arrive in her homeport Fort Lauderdale in Florida. During the departure thousands of people stood along the full length of the Maas to wave the ship goodbye. The captain regularly sounded the ship horn to greet all the people along the river banks.

NL:
Doordat de Oasis of the Seas zo groot is was het mogelijk om verschillende nieuwigheden te introduceren. Het schip is verdeeld in 7 verschillende 'buurten', zoals Royal Caribbean het noemt. Elk van deze buurten heeft een bepaald thema. Bijvoorbeeld The Sports & Pool Zone, de Youth Zone voor de jeugd, ... Het schip is in totaal 65 meter breed. Alle andere cruiseschepen zijn niet breder dan 41 meter. Daardoor was het mogelijk om de bovenbouw van de Oasis of the Seas letterlijk in twee te splitsen. De vrijgekomen plaats werd op een unieke manier opgevuld. Achteraan het schip werd het Aqua Theater gebouwd, een soort amfitheater waar 's avonds duikshows gegeven worden. In het verlengde daarvan ligt de Boardwalk. Deze straat werd gedesigned zoals de typisch Amerikaanse strandpromenades. Er zijn verschillende restaurants en kleine shops te vinden. Er is zelfs een draaimolen te vinden.

EN:
Due to the size of the Oasis of the Seas it was possible to introduce many new features. The ship has been divided in 7 different 'neighbourhoods' as Royal Caribbean likes to call them. Each of those neighbourhoods has its own theme. For example the Sports & Pool Zone, the Youth Zone, ... The beam of the ship is 65 metres. Every other cruise ship is not wider than 41 metres. Therefore it was possible to literally spilt the superstructure of the Oasis of the Seas. The space that was created was used in a unique way. At the aft of the ship they created the Aqua Theater, a kind of amphitheatre where diving shows are performed. In continuation of the Aqua Theater is the Boardwalk. This street was designed after the typical American beach promenades. There can be found several restaurants and small shops and even a carousel.  
NL:
Midden in het schip, volledig omgeven door 6 dekken balkoncabines, ligt het Central Park. In deze 120 meter lange ruimte staan maar liefst 12.175 planten waaronder ook 56 bomen. Het is een oase van rust waar de passagiers ook kunnen gaan eten in één van de specialiteitenrestaurants.

EN:
In the middle of the ship, fully encased by 6 cabin decks, Central Park can be found. In this 120 metres long space there are not less than 12.175 plants among which are also 56 trees. It is an oasis among the other vibrant neighbourhoods onboard. Here passengers can enjoy a meal in one of the speciality restaurants.
NL:
Recht onder het Central Park bevindt zich de Royal Promenade, een 120 meter lange winkelstraat met shops, eetgelegenheden en zelfs een bar die tussen de promenade en het Central Park op en neer beweegt. Verder is er ook een zeer wijd aanbod aan entertainment aan boord te vinden. Zo kunnen de passagiers gaan ijsschaatsen, naar een comedy show gaan kijken, een show gaan bekijken in het grootste theater op zee en nog veel meer.

De Oasis of the Seas is werkelijk een schip van superlatieven.

EN:
Right below the Central is the Royal Promenade. This is a 120 metres long shopping street with, restaurants, shops and even a bar that moves between the promenade and Central Park. Onboard there is also a wide array of entertainment to be found. The passengers can go ice-skating, go to a comedy show, watch a show in the largest theatre at sea and much more.

The Oasis of the Seas really is a ship of superlatives.


____________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten